IT oddělení jsou pod tlakem, zaměstnanci chtějí podporu vlastních zařízení

Zvyšuje se počet zaměstnanců, kteří mají vlastní tablety, notebooky a chytré telefony a firmy musí pro tato zařízení zavádět nové politiky „přineste si své vlastní zařízení“ (Bring Your Own Device – BYOD). Zároveň je to pro firmy výzva, jak zvýšit flexibilitu a umožnit používání vlastních zařízení a přitom zajistit snadnou správu a bezpečnost. (TZ)

Studie na téma virtualizace desktopů*, kterou vytvořila organizace Forrester Consulting jménem společnosti Dimension Data, ukazuje, že ve dvou třetinách z 546 dotázaných organizací mají uživatelé zájem o podporu vlastních zařízení. Přestože osobní počítače jsou stále hlavní koncový bod, 20 – 22 % organizací uvedlo, že již nyní poskytují podporu pro tablety, notebooky a smartphony zaměstnanců. Dalších 16 – 21 % plánuje podporovat vlastní zařízení zaměstnanců v příštích dvou letech.

„Zatímco většina BYOD politik je v raném stádiu realizace, výzkum ukazuje, že zvýšený zájem zaměstnanců nutí myslet organizace jinak. Pro 50 % respondentů je větší samostatnost zaměstnanců důvodem pro podporu jejich vlastních chytrých telefonů, tabletů, netbooků a notebooků. 47 % respondentů jako hlavní důvod pro BYOD uvedlo nižší pořizovací náklady,“ říká Zbyszek Lugsch, Sales and Solutions Director ze společnosti Dimension Data Czech Republic. „Z údajů vyplývá, že virtualizace desktopů a aplikací hraje klíčovou roli v podpoře zaměstnanců, jejich vlastních zařízení a zvýšení flexibility. Virtualizace desktopů zvyšuje mobilitu a volnost při výběru zařízení a zároveň zaručuje snadnou správu a vysokou bezpečnost.“

„Organizace hledají způsoby, jak mohou zaměstnanci používat svá vlastní zařízení, což ale ovlivňuje podnikové procesy, jako jsou politiky, právní odpovědnosti, lidské zdroje, školení nebo podpora,“ říká Zbyszek Lugsch, Sales and Solutions Director ze společnosti Dimension Data Czech Republic. „Organizace, které si uvědomují potenciál virtualizace desktopů a aplikací a aktivně tyto technologie zavádí, budou schopny poskytnout zaměstnancům větší flexibilitu a možnost pracovat kdykoli, kdekoli a na různých zařízeních. Navíc se zlepší i přístup k důvěrným informacím.”

Více informací o průzkumu společnosti Dimension Data na téma virtualizace desktopů najdete na stránce: www.dimensiondata.com/desktopvirtualisation

O společnosti Dimension Data

Společnost Dimension Data plc, založená v roce 1983, je poskytovatelem ICT služeb a řešení. Své znalosti technologií, zkušenosti s mezinárodním poskytováním služeb a podnikatelského ducha využívá ve prospěch klientů a akceleruje naplňování jejich obchodních cílů. Dimension Data je členem skupiny NTT Group.
www.dimensiondata.com

* Společnost Dimension Data pověřila Forrester Consulting k vytvoření průzkumu trhu na téma virtualizace desktopů. Organizace Forrester Consulting do průzkumu zahrnula 546 podniků s více než 500 zaměstnanci ze všech průmyslových odvětví v Americe, Evropě, Africe, na Středním východě, v Asii a Austrálii. Průzkum se zaměřil na virtualizaci klientů a plány s technikou pro koncové uživatele.