Zbývá 1000 dnů do konce podpory Microosft XP a firmy častěji virtualizují desktopy

Zbývá méně než 1000 dnů do konce podpory operačního systému Windows XP společností Microsoft a organizace po celém světě zrychlují přechod na moderní počítače se systémem Microsoft Windows 7. Společnosti si dobře uvědomují potenciál virtualizace desktopů, což zjednodušuje přechod na nový operační systém, jako je například Windows 7, a usnadňuje rozhodnutí investovat. (TZ)

Tyto závěry vychází ze studie na téma virtualizace desktopů*, kterou provedla organizace Forrester Consulting jménem společnosti Dimension Data. Průzkumu se zúčastnilo 546 organizací a téměř polovina (46 %) uvedla, že nyní vyvíjí „agresivní úsilí“ při přechodu na Windows 7. Dalších 17 % společností plánuje přechod na Windows 7 v příštím roce.

Přestože 13 % společností dokončilo celopodnikovou migraci, 51 % dotázaných IT manažerů spojuje přechod na Windows 7 s koncem životního cyklu počítačů a nákupem nových strojů. 21 % podniků dává prioritu virtualizaci desktopů a aplikací před upgradem na Windows 7 a 29 % vědomě propojuje své investice do Windows 7 s virtualizací desktopů.

„Průzkum společnosti Forrester ukazuje, že organizace jsou pod tlakem, aby zvládly konec podpory Windows XP. 22 % dotazovaných organizací uvedlo, že nemá v plánu nasazení Windows 7 a dalších 13 % neví, jak dlouho bude jejich nasazení trvat. Většina respondentů potvrdila, že stále ještě podporují Windows XP a Vista (47,3 %, respektive 9,1 %) v porovnání s 31 % organizacemi, které již nasadily Windows 7,“ říká Zbyszek Lugsch, Sales and Solutions Director ze společnosti Dimension Data Czech Republic.

V následujících 2 letech se významně zvýší využití virtualizace desktopů. Windows 7 je ideální příležitost pro organizace zavádět desktopy nové generace, které jsou bezpečnější a efektivnější. Navíc koncovým uživatelům nabízí více funkcí a přívětivější uživatelské rozhraní. Nicméně virtualizace desktopů není zázračný lék, který řeší všechny problémy spojené s desktopy.

„Organizace musí nejdříve dobře pochopit, co je hnacím motorem jejich podnikání, co očekávají a potřebují zaměstnanci a jak přesně funguje systém jejich aplikací. Až potom by měly definovat své plány pro přechod na novou generaci desktopů,“ říká Zbyszek Lugsch, Sales and Solutions Director ze společnosti Dimension Data Czech Republic. „Řada našich klientů řeší složité otázky spojené s aplikacemi. Podle výzkumu jsou hlavní důvody pro virtualizaci desktopů snižování nákladů a zabezpečení, ale 47 % dotázaných také uvedlo, že virtualizace jim pomůže přejít na Windows 7. Proto firmám doporučujeme, ať propojí virtualizaci a své investice do migrace na Windows 7.“

Více informací o průzkumu společnosti Dimension Data na téma virtualizace desktopů najdete na stránce: www.dimensiondata.com/desktopvirtualisation

O společnosti Dimension Data

Společnost Dimension Data plc, založená v roce 1983, je poskytovatelem ICT služeb a řešení. Své znalosti technologií, zkušenosti s mezinárodním poskytováním služeb a podnikatelského ducha využívá ve prospěch klientů a akceleruje naplňování jejich obchodních cílů. Dimension Data je členem skupiny NTT Group.
www.dimensiondata.com

* Společnost Dimension Data pověřila Forrester Consulting k vytvoření průzkumu trhu na téma virtualizace desktopů. Organizace Forrester Consulting do průzkumu zahrnula 546 podniků s více než 500 zaměstnanci ze všech průmyslových odvětví v Americe, Evropě, Africe, na Středním východě, v Asii a Austrálii. Průzkum se zaměřil na virtualizaci klientů a plány s technikou pro koncové uživatele.