DO certifikuje Infor10 Financials Business (SunSystems) na standardy IFRS

PRAHA – 19. října 2011 – Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového softwaru s více než 75 000 zákazníky, ohlásila že BDO Audit & Assurance B.V., přední účetní, daňová a poradenská organizace, certifikovala Infor10 Financials Business (SunSystems) v souladu s mezinárodními standardy IFRS. Certifikace BDO je výsledkem rozsáhlého auditu zaměřeného na kompatibilitu řešení Infor10 Financials Business s IFRS standardy, spolehlivost a kontinuitu. Certifikace demonstruje schopnost řešení poskytnout zákazníkům platformu pro dodržování IFRS standardů, či přechod na ně a schopnost jejich kontinuálního dodržování do budoucna. (TZ)

Infor10 Financials Business umožňuje organizacím splňovat standardy IFRS v nejrůznějších zemích, organizačních strukturách a existujících konfiguracích podnikových systémů. Řešení může být využíváno v podniku jako centrální finanční řešení nebo pouze v jedné obchodní jednotce, pobočce či lokalitě s cílem zlepšit kompatibilitu se standardy IFRS a vyhovět dalším reportovacím a analytickým požadavkům.

Novinky:

  • Otevřená architektura Infor10 Financials Business je připravena pro integraci s existujícími ERP, finančními a dalšími systémy s cílem poskytnout globální reportovací a analytické funkcionality nákladově nenáročným způsobem.

  • Infor10 Financials Business dovoluje splňovat různorodé reportovací požadavky. Kromě IFRS, řešení poskytuje podporu také pro lepší manažerské reportování, lokální GAAP standardy, daňové výkaznictví a další požadavky na finanční reportování a analýzy.

  • Implementace Infor10 Financials Business pro zajištění kompatibility s IFRS umožňuje dosáhnout vyšší finanční a provozní transparentnosti, takže společnosti mohou činit kvalifikovanější rozhodnutí na základě lepších informací.

  • Infor10 Financials Business omezuje rizika a zlepšuje finanční řízení díky prověřenému a konfigurovatelnému řešení s cílem pomoci splnit globální IFRS a další regulatorní požadavky v oblasti reportování.

  • Nejrůznější verze systému Infor10 Financials Business (SunSystems) využívá přes 9 000 zákazníků ve více než 150 zemích po celém světě.

Komentář zákazníka

„Infor10 Financials Business je řešení plně vyhovující standardům IFRS a vytvořené s cílem poskytnout organizacím kompatibilitu s těmito komplexními standardy nebo možnost na ně přejít,“ Řekl Jur de Vries z divize partnerských IT ve společnosti BDO Audit & Assurance B.V. „Již více než 100 zemí nyní vyžaduje dodržování IFRS standardů a systémy jako Infor10 Financials Business se stávají kritickým nástrojem v každé společnosti s globálními aktivitami. Řešení umožňuje podnikům dosáhnout kompatibility se standardy strategickým způsobem a přitom mírnit nejpalčivější problémy globálního podnikání. Kromě toho ty společnosti, které již proaktivně IFRS standardy zavedly, budou odměněny procesy, jež jsou méně nákladné a snáze implementovatelné.“

Komentář Infor

„Certifikace Infor10 Financials Business na standardy IFRS od organizace BDO je důležitým ohodnocením naší schopnosti nabídnout zákazníkům lepší obchodní výkonnost a nižší úroveň obchodních rizik,“ řekl Rod Radojevic, ředitel pro Solutions Management ve společnosti Infor. „Co je na Infor10 Financials Business výjimečné, jsou funkcionality pro globální finanční řízení a jednotná hlavní kniha poskytující rychlejší přístup ke klíčovým obchodním informacím.“

O společnosti Infor

Infor je přední poskytovatel podnikového softwaru a služeb, který pomáhá více než 75 000 zákazníků ve 164 zemích zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst. Více informací naleznete na www.infor.com.

O BDO

BDO je pátá největší síť účetních firem na světě, která zaměstnává přes 46 000 pracovníků ve 119 zemích. Zaměřuje se na podporu svých klientů tak, aby byli schopni se orientovat  na neustále se měnícím trhu a ekonomickém prostředí díky službám a poradenství nejvyšší kvality a na konzistentní bázi.

Více informací o BDO naleznete na www.bdointernational.com.