Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2014

Praha, 15. ledna 2015 – Informační služba 1188 není službou elektronických komunikací a spory o cenu za tuto službu proto nespadají do pravomoci ČTÚ ani jiného správního úřadu. Informuje o tom Český telekomunikační úřad v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 12/2014. Pohledávku za tuto nezaplacenou službu obsahu tak operátor může uplatnit pouze u příslušného soudu. (TZ)

Prosincová monitorovací zpráva se dále věnuje oznámenému zdražování některých základních poštovních služeb, které avizovala Česká pošta s účinností od 1. února 2015. Ke zvýšení ceny dochází u doporučených a cenných psaní i balíků. Například za službu dodejka se cena zvyšuje o 50 %. Obdobně ke zdražení dochází i u cen některých nezákladních poštovních služeb. Ke změnám dojde i u cen pro uživatele výplatních strojů a držitele Zákaznických karet.

V přehledu uložených sankcí při výkonu kontroly poštovních služeb ČTÚ v monitorovací zprávě informuje o uložení sankce 76 tisíc korun za zacházení s poštovními zásilkami v rozporu s § 7 odst. 1 zákona o poštovních službách.

Zpráva se věnuje i nahlášeným případům možného rušení signálu DVB-T základnovými stanicemi LTE. V prosinci ČTÚ přijal 185 takových hlášení a ukončil šetření celkem ve 233 případech. V 53 z nich byla jako zdroj rušení zjištěna základnová stanice LTE v pásmu 800 MHz. Vztaženo k počtu provozovaných BTS připadá 6 zjištěných incidentů na sto provozovaných BTS.