Přístup k internetu na mobilech předstihne do roku 2018 všechna ostatní zařízení

Mladí lidé napříč největšími reklamními trhy na světě budou do roku 2018 trávit více času přístupem k internetu na mobilních telefonech než prostřednictvím všech ostatních zařízení dohromady. To je hlavní závěr nové globální studie zabývající se změnami mobilního chování, kterou provedly společnosti ZenithOptimedia a GlobalWebIndex. (TZ)

K průzkumu byla použita skupina 200 000 uživatelů internetu, ke které má společnost GlobalWebIndex (GWI) přístup, a bylo během něj zjištěno, že do tří let budou lidé ve věku 16 až 24 let napříč 34 největšími reklamními trhy na světě trávit více času přístupem k internetu na mobilních telefonech než prostřednictvím všech ostatních zařízení, a to bez ohledu na jejich polohu. Některé země, jako je Mexiko a Saúdská Arábie, už tohoto bodu zlomu dosáhly.

První z 10 hlavních reklamních trhů, na kterých dojde k tomuto přelomu, bude Brazílie. Obyvatelé Brazílie ve věku 16 až 24 let budou trávit více času přístupem k internetu na mobilních telefonech než prostřednictvím všech ostatních zařízení nejpozději v roce 2016. V příštím roce tuto metu pokoří také Jižní Korea a Argentina. Čína a Japonsko, druhý a třetí největší reklamní trh na světě (podle studie společnosti ZenithOptimedia Advertising Expenditure Forecast ze září 2015), tohoto stavu dosáhnou v roce 2017. Spojené státy americké a Německo (první a pátý největší trh) překročí bod zlomu v roce 2018. V roce 2019 je bude následovat Spojené království (čtvrtý největší trh).

Ve studii nazvané The Mobile Imperative, představené na výstavě Dmexco 2015, společnosti ZenithOptimedia a GWI dospěly k závěru, že na všech 34 zkoumaných trzích 41 % uživatelů upřednostňujících mobilní telefony – definovaných jako ti, kteří 90 % svých přístupů k internetu uskuteční na mobilních telefonech – spadá do věkové skupiny 16–24 let. Dalších 31 % uživatelů upřednostňujících mobily patří do věkové skupiny mezi 25 a 34 lety. Trhem, kde v současnosti uživatelé upřednostňující mobilní telefony v největší míře pronikají do všech věkových skupin, je Střední východ (Saúdská Arábie s 11 % a Spojené arabské emiráty s 8 %) a také Skandinávie (Švédsko s 8 %). Není překvapením, že většina (63 %) uživatelů dávajících přednost mobilům žije v městském prostředí.

Uživatelé upřednostňující mobilní telefony tráví výrazně větší množství času na mobilním internetu, v průměru 3,59 hodiny denně, a 23 % z nich uvedlo, že si v posledním měsíci přes mobilní telefon koupili nějaký produkt. Nejoblíbenější aktivita na mobilním internetu uživatelů upřednostňujících mobilní telefony je používání sociální sítě, které představuje 44 %. Těsně následuje sledování počasí (38 %) a on-line videa (22 %), což má významné důsledky pro marketéry, kteří investují do obsahu.

Společnosti ZenithOptimedia a GWI rovněž zjistily, že změny v mobilním chování budou mít pravděpodobně významný dopad na on-line vyhledávání. To bylo jedním z hlavních hnacích motorů internetové ekonomiky, která měla podle společnosti eMarketer v loňském roce hodnotu 140 miliard USD. Naše studie ukázala, že využívání internetových vyhledávačů se u všech internetových uživatelů snížilo mezi 1. čtvrtletím 2014 a 1. čtvrtletím 2015 o 6 procent, tedy z 55 % na 49 %. Změna je ještě zřetelnější u lidí ve věku 16 až 24 let, kde pokleslo o 10 procent z 53 % na 43 %. Tento trend je poháněn zejména rostoucím používáním aplikací. Mobilní chování je v podstatě založeno právě na aplikacích, které představují 86 % času stráveného na mobilních telefonech (zdroj: Flurry), což má zásadní dopad na používání prohlížečů na mobilech. Jsme také svědky rostoucího významu sociálních sítí, kdy osm hlavních sociálních sítí v loňském roce přivedlo na internetové stránky více než 30 % návštěvníků, což představuje nárůst oproti 22 % v předchozím roce (zdroj: Buzzfeed).

Jason Mander, vedoucí trendů společnosti GlobalWebIndex, uvedl: „Dnešní lidé ve věku 16 až 24 let tráví na mobilním internetu již více než tři hodiny denně, což dokazuje, jak moc chytré telefony změnily situaci na trhu. Naše globální předpovědi nicméně ukazují, že čas, který tito uživatelé věnují mobilnímu internetu, do roku 2018 předstihne všechna ostatní zařízení dohromady – to je významný bod zlomu předznamenávající příchod uživatele, který bude skutečně upřednostňovat mobilní internet.“

Stefan Bardega, ředitel digitalizace společnosti ZenithOptimedia, řekl: „Mluvíme-li o podílu času, který mladí lidé tráví na internetu, mobily za pouhé tři roky předčí všechna ostatní digitální zařízení dohromady. To bude mít zásadní dopad na marketéry, z nichž mnozí budou muset zrychlit své mobilní programy, aby drželi krok s rychlým osvojováním mobilního internetu ze strany spotřebitelů.“

Poznámka

Společnost GWI se každý rok dotazuje 200 000 uživatelů internetu napříč 34 trhy. Data jsou sbírána posledních šest týdnů v každém čtvrtletí. Respondenti vyplní on-line dotazník, který používá techniku stratifikovaného odběru vzorků, aby bylo zajištěno, že jsou reprezentativní pro internetovou populaci ve věku 16 až 64 let v každé zemi (se správnými poměry, pokud jde o pohlaví, věk a dosažené vzdělání). V rámci spolupráce společností ZenithOptimedia a GlobalWebIndex se společnost GWI znovu dotazovala 1800 náruživých uživatelů mobilního internetu ve věku 16 až 34 let v šesti zemích (Brazílie, Indie, Itálie, Malajsie, Spojené království a Spojené státy americké), aby lépe pochopila jejich každodenní mobilní chování včetně toho, jak na telefonech vyhledávají produkty.

GlobalWebIndex

Stejnojmenná studie společnosti GlobalWebIndex je největší probíhající výzkum na světě, který se zabývá celou řadou trhů a věnuje se digitálním spotřebitelům. Každoročně je v jeho rámci dotazováno 200 000 jedinců z 34 trhů (představujících 90 % celosvětové internetové populace). Shromážděná data poskytují nejdetailnější a nejaktuálnější pochopení postojů, motivace, komunikace digitálních značek a internetového chování na různých platformách na trhu. Mezi klienty společnosti GlobalWebIndex patří Google, Twitter, Samsung, Microsoft, Group M, Omnicom Media Group, Starcom MediaVest, ZenithOptimedia, Digitas, R/GA, AKQA, Sony, Expedia, Tencent či Reuters.

ZenithOptimedia

ZenithOptimedia (www.zenithoptimedia.com) je vedoucí globální síť poskytující mediální služby s 262 kancelářemi v 74 zemích světa. Jsme součástí Publicis Groupe, třetí největší komunikační skupiny na světě a druhé největší světové mediální poradní a nákupní skupiny. ZenithOptimedia je první agentura, která uplatňuje přísný a objektivní přístup za účelem zvýšení efektivity výdajů na reklamu, a klientům zajišťuje nejlepší možnou návratnost jejich investic do komunikací. Tato strategie je podporována jedinečným přístupem k rozvoji a implementaci strategie napříč celým spektrem placených, vlastních a získaných kontaktních bodů – plánovacím procesem Live ROI. Skupina společností ZenithOptimedia svým klientům poskytuje celou škálu integrovaných schopností od plánování marketingové komunikace přes optimalizaci hodnoty nebo performance média až po vytváření obsahu. Mezi naše klíčové klienty patří Aviva, Bacardi Martini, Clarins, Kering, Lactalis, L’Oréal, LVMH, Nestlé, Oracle, Reckitt Benckiser, Richemont Groupe, SCA, Sanofi, Toyota či 21st Century Fox.