Společnost MERZ zahájila spolupráci se společností PBS INDUSTRY

Liberec, 4. 1. 2016 – Společnost MERZ zahájila spolupráci se společností PBS INDUSTRY, jejíž cílem je implementace výrobního informačního systému MES Merz ke sledování zakázek na základě manuálních elektronicky podporovaných odvodů hotové výroby. (TZ)

Hlavními přínosy řešení je možnost online sledování vytížení jednotlivých pracovišť a stavu zakázek v reálném čase, evidence prostojů k následným analýzám, získání kvalitních dat pro plánování výroby a zpřesňování norem, včetně osvobození mistrů od stávající administrativy. Dalším přínosem je zpřístupnění výrobních reportů přes webové rozhraní, získání kvalitních dat pro ERP systém a vytvoření infrastruktury pro komplexní výrobní informační systém.

V první etapě projektu se jedná o vybudování infrastruktury a vytvoření základního řešení pro provoz výrobních oddělení. Řešení zohledňuje i další etapy, které počítají s nasazením do dalších provozů a případným rozšířením funkcionalit – například o sledování výkonnosti a dostupnosti strojních zařízení – automatizovaný sběr dat, řešení tzv. neshod, eskalace alarmů, „bezpapírová dílna“ (elektronické checklisty, elektronická dokumentace, kvalifikační matice aj.).

Pro PBS INDUSTRY tento projekt představuje jeden z dalších kroků na cestě k zefektivnění výrobních procesů a přináší možnost zkvalitnění služeb zákazníkům, zejména v oblasti jakosti a termínů dodávek.

***

PBS INDUSTRY, a.s. patří mezi tradiční výrobce a dodavatele zařízení pro energetiku, petrochemický a stavební průmysl. Společnost vyrábí ve dvou závodech – Třebíči a Moravském Krumlově.

Výrobní část Energetika vyrábí zařízení pro významné dodavatele energetických a teplárenských celků po celém světě. Hlavními produkty jsou kotle a příslušenství, kondenzátory a tepelné výměníky, části parních turbín, rotační ohříváky vzduchu, apod.

Ve výrobní části Stavební stroje se svařují a sestavují palivové a hydraulické nádrže, rámy, korby a další svařované díly pro přední evropské výrobce stavebních strojů.

Výrobní část Ocelové konstrukce s roční kapacitou 5 000 tun má dlouholeté zkušenosti s výrobou těžkých, středních i lehkých ocelových konstrukcí pro klasickou i jadernou energetiku, environmentální technologie, průmyslové závody, apod.

Dceřiná společnost PBS Power Equipment, s.r.o. vyrábí, instaluje a zajišťuje servis pro monoblokové a výkonové hořáky spalující široký rozsah paliv. Zajišťuje dodávky a výstavbu různých typů kotelen na klíč jako generální dodavatel.  Více informací na: http://www.pbstre.cz/

O společnosti Merz s.r.o.

Společnost Merz působí na trhu výrobních informačních systémů již od roku 1991. Od roku 1999 je držitelem certifikátu kvality podle normy ISO 9001. Mezi její vlajkové lodě patří výrobní informační systém MES MERZ, který zajišťuje sběr výrobních dat, sledování a vyhodnocování efektivity výroby v řadě předních výrobních společností. Kromě toho se společnost v rámci vývoje softwarových řešení na zakázku dlouhodobě věnuje počítačovému zpracování obrazu a inteligentní videoanalýze. Více informací na: www.merz.cz