Společnost ofo uzavřela partnerství se skupinou C40. Chce přispět k řešení klimatických změn

ofo, celosvětově první a největší bikesharingová platforma využívající bez-stanicový systém půjčování kol, podepsala 22. října v Paříži dohodu se skupinou C40. Cílem je spojit síly při řešení celosvětových otázek spojených s klimatickými změnami.

2017-10-27 10_34_43-ofo hlavní stránka.png

„Společně se skupinou C40 nyní realizujeme výzkumné studie v oblasti mobility, zejména pěší mobility a cyklistiky,“ řekl Zhang Yanqi, spoluzakladatel a Chief Operating Officer ve společnosti ofo, který se v neděli zúčastnil slavnostního podpisu tohoto partnerství. „Společnost ofo bude se skupinou C40 spolupracovat na dalších inovativních projektech, které budou představeny v nadcházejících měsících,“ doplnil Zhang Yanqi.

Společnost ofo nyní působí ve více než 180 městech po celém světě, z nichž některá jsou členy skupiny C40, například Londýn, Milán, Seattle, Washington D.C., Singapur, Bangkok, Peking a Šanghaj. Díky vzdálenosti ujeté s koly ofo došlo ke snížení množství emisí uhlíku o 2,16 milionu tun a uspořeno bylo přes 615 milionů litrů pohonných hmot.

„Jsme rádi, že jsme se stali partnery tak inovativní a udržitelně podnikající společnosti, která od prvního dne přijímala kroky k omezení přetížení městských ulic a s tím souvisejícího znečištění,“ řekl generální ředitel společnosti C40 Mark Watts.

„Iniciativy skupiny C40 týkající se změny klimatu se nám líbí. Skupina C40 je dokonalým partnerem pro ofo,“ uvedl Dai Wei, zakladatel a generální ředitel společnosti ofo. „Města patřící do skupiny C40 realizují 25 % globálního HDP a žije v nich více než 650 milionů obyvatel. S těmito městy budeme rádi spolupracovat a učit se od nich,” dodává Dai Wei.

Před uzavřením partnerství se skupinou C40 začala od dubna roku 2017 společnost ofo spolupracovat s rozvojovým programem OSN, aby přispěla k dosažení Globálních cílů udržitelnosti. V srpnu 2017 započala spolupráce s nadací Clara Lionel Foundation, za níž stojí zpěvačka Rihanna, a která usiluje o zlepšení životů dívek v Malawi například financováním stipendií a darováním kol, která jim umožní bezpečné dojíždění do školy.

O společnosti ofo

Společnost ofo byla založena v roce 2014. Od té doby spojila přes 10 milionů kol s 200 miliony uživatelů po celém světě. Působí ve 180 městech v 17 zemích. Vytváří 32 milionů transakcí denně a celkově zajistila více než 4 miliardy jízd.

Uživatelé jen od dubna do června 2017 najezdili celkově přes 1,2 miliardy kilometrů, ušetřili 84 milionů litrů paliva a 265 tisíc tun oxidu uhličitého.

Platforma ofo v červenci tohoto roku získala 700 milionů dolarů v investici, na níž se podílely společnosti Alibaba, Hony Capital a CITIC Private Equity.

O skupině C40

C40 je síť velkých světových měst, která jsou odhodlána řešit změnu klimatu. C40 podporuje města v efektivní spolupráci a sdílení znalostí s cílem přispívat k omezení změn klimatu.

Spojuje více než 90 největších světových měst, v nichž žije přes 650 milionů obyvatel a která vytvářejí čtvrtinu světového ekonomického výkonu.

Skupina C40 se zabývá změnami klimatu a snaží se měnit města tak, aby v nich docházelo ke snižování množství vypouštěných skleníkových plynů a k současnému zlepšování zdraví a ekonomických příležitostí jejich obyvatel.