NTK slaví deváté narozeniny a zve veřejnost na bezplatné exkurze

Praha 7. září 2018_ Národní technická knihovna (NTK) již devět let slouží studentům, akademickým pracovníkům a dalším zájemcům o technické informace. Architektonicky oceňovaná budova ze skla a betonu stojící uprostřed Kampusu Dejvice byla slavnostně otevřena 9. září 2009. Největší a nejstarší technická knihovna v České republice také v letošním roce slaví 300 let od založení svého knihovního fondu. V rámci oslav obou významných výročí nabízí NTK mimořádné exkurze pro veřejnost.

„Malá revoluce v knihovnictví“, „Knihovna jako technická učebnice“, „Jedinečné centrum informací“, „Supermoderní knihovna“, „Ráj čtenářů,“ zněly v září 2009 titulky zpráv, které informovaly o otevření nové budovy NTK.  Symbolickou pásku slavnostně přestřihla tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová spolu s ředitelem knihovny Martinem Svobodou a Tomášem Chalupou, v té době starostou městské části Praha 6.

Studentům i všem návštěvníkům knihovny chceme poskytnout nejen elegantní přístup ke stále rostoucímu okruhu informací, ale také příjemné prostředí pro studium, vzájemné setkávání i relaxaci. Jde také o revoluční změnu: uživatel se stane zákazníkem, který má možnosti svobodné volby kde a kdy využívat informační zdroje knihovny nebo ji využívat „jen“ jako svůj druhý obývák. Knihovna tak kromě jiného získává i nový sociální rozměr,“ popsal v září 2009 ředitel Svoboda koncept služeb nové NTK. O tom, že se to podařilo, svědčí každým rokem stoupající počty registrovaných zákazníků a pověst nejlepšího místa pro studium v Praze mezi vysokoškolskými studenty.

Knihovna sídlila od roku 1935 ve funkcionalisticky modernizovaném východním křídle Klementina. Po více než 60 letech však přestaly prostory stačit a vyhovovat soudobým trendům v přístupnosti knižního fondu a kvalitě služeb. Vítězný návrh studia Projektil na netradiční budovu v srdci kampusu technických vysokých škol vzešel z architektonické soutěže na přelomu tisíciletí. Ale až v roce 2004 nalezla ministryně školství Petra Buzková cestu, jak stavbu financovat. Vlastní stavba trvala 28 měsíců, v polovině roku 2009 se knihovna přestěhovala. Dne 9. 9. 2009, na začátku akademického roku, se slavnostně otevřela veřejnosti.

Obě významná výročí si NTK připomíná po celý rok a mimo jiné pořádá každý třetí pátek v měsíci veřejné exkurze. Nejbližší prohlídka se koná v pátek 21. září od 10 hodin. Účastníci se seznámí s historií knihovny, nabízenými službami, prohlédnou si architekturu budovy a dozví se mnoho zajímavostí. Uvidí například faksimile dekretu z roku 1717, kterým zemské stavy jmenovaly Ch. J. Willenberga prvním stavovským profesorem inženýrství, a položily tak základy dnešního ČVUT i NTK. Zájemce prosíme, aby si předem rezervovali místo pomocí webového formuláře.