UNYP získala akreditaci na svůj program Komunikace a média na dalších deset let

Praha, 12. března 2019 – Pověst soukromých vysokých škol v posledních měsících dostala citelnou ránu v podobě vyšetřování šesti z nich. Stále ale v České republice existují takové, které zde mají dlouholetou tradici a kvalitní programy. Ministerstvo školství nedávno udělilo University of New York in Prague desetiletou akreditaci na program Komunikace a média. Deset let je nejdelší doba platnosti akreditace, kterou v České republice povoluje zákon.

„Žadatelům o studium a rodičům vždy říkám, aby o akreditace uvažovali jako o záruce,“ říká Todd Nesbitt, děkan katedry Komunikace a média na UNYP a dodává: „Vzdělání je investice se značným finančním dopadem. Když za něj platím, chci mít záruku, že je kvalitní a že ho nabízí důvěryhodná instituce. Akreditace je důkazem toho, že byl program důkladně prověřen a že má očekávanou kvalitu.“  

Při hodnocení programu Komunikace a média Národní akreditační úřad pozitivně hodnotil rovnováhu mezi teoretickými a praktickými předměty, mezinárodní zaměření studia a malé studijní skupiny. Dále také vyjádřil zájem o větší důraz programu na výzkum. „Národní akreditační úřad naprosto správně vyvíjí tlak na vysoké školy, aby více času věnovaly výzkumu, protože právě ony by měly být zdrojem nových poznatků. Ačkoliv kvalita výuky je pro nás stále prioritou číslo jedna, nyní se více zaměříme i na výzkum a zapojení studentů v něm a těšíme se, jaký bude mít tento krok v budoucnu dopad,“ doplňuje Todd Nesbitt.

Akreditace je proces hodnocení a prověření vysokoškolských institucí prováděný Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. Každý vysokoškolský program se obvykle hodnotí pomocí následujících kritérií: cíle programu, podmínky pro přijetí studentů, dostupné služby pro studenty, celková kvalita vzdělávání a pověst fakulty.

Studijní program Komunikace a média na UNYP vyučují zkušení profesionálové z oblasti komunikace a masmédií z České republiky, USA a dalších zemí, mezi něž patří Dr. Todd Nesbitt (Ph.D. v oboru Mediální studia na Karlově univerzitě), Dr. Tarik Jusić (Ph.D. z Ústavu mediálních a komunikačních studií na Vídeňské univerzitě), Dr. Veronika Zavřelová (Ph.D. v oboru lingvistiky z Univerzitě Palackého v Olomouci) a Dr. Tess Slavíčková (Ph.D. v oboru Aplikované lingvistiky z Lancaster University).

_________________________________________________________________________________________

University of New York in Prague je přední soukromá univerzita v České republice nabízející bakalářské, magisterské, MBA a Ph.D. programy v anglickém jazyce. Univerzita má trojí akreditaci z Velké Británie, USA a České republiky a díky partnerstvím s ostatními univerzitami nabízí britské, americké a české tituly. Nejvýznamnější dlouhodobé partnerství má se State University of New York, Empire State College, díky kterému může univerzita nabízet jediný dvojí titul v České republice.