Průzkum: Přes 60 % českých rodičů podporuje digitalizaci vzdělávání, k zařazení sociálních sítí do výuky jsou skeptičtí

Inovační společnost IdeaSense zjišťovala pro vzdělávací organizaci School My Project, jak se čeští rodiče staví k využívání digitálních technologií a sociálních sítí ve školství. Z výzkumu realizovaného ve spolupráci s agenturou NMS Market Research vyplývá, že téměř 61 % z nich souhlasí s tím, aby školy využívaly moderní komunikační prostředky a technologie. Sociální sítě by do výuky zapojila jen necelá třetina rodičů, 84 % z nich se staví proti používání mobilních telefonů během hodin.

Digitalizace školství - Infografika-1.jpg

Podle více než poloviny českých rodičů by škola měla být digitální. Tím se rozumí například práce s moderními technologiemi či přesun administrativy do online prostředí. Více jsou tímto směrem nakloněni muži (72 %), s tvrzením souhlasí 56 % dotázaných žen. Názory se ale liší i dle příjmu domácnosti. Čím nižší příjem domácnosti mají, tím menší je jejich podpora digitalizace ve školství. V domácnostech s měsíčním příjmem nad 40 000 korun digitalizaci podporuje 66 % rodičů, v kategorii s příjmem od 20 001 do 40 000 korun jde o 60 % a v kategorii do 20 000 korun poměr klesá na 47 %. Více než polovina dotazovaných (57 %) se poté shoduje, že by dítě mělo mít možnost kontaktovat svého třídního učitele prostřednictvím e-mailu. 

„Náš pohled na vzdělávání vychází mimo jiné z přesvědčení, že by žáci ve školách měli co možná nejvíce pracovat s reálným světem, který je kolem nich. Jeho nedílnou součástí jsou i moderní technologie, které nemůžeme nijak smazat. Práci s nimi proto v přiměřené míře podporujeme. Dbáme především na to, aby technologie byly dostupné všem dětem a sloužily jako prostředník k naplňování různých vzdělávacích cílů,“ říká Andrea Vedralová ze vzdělávací společnosti School My Project. “V současné době připravujeme i online podobu našich vzdělávacích nástrojů, jde například o Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí. Technologie tak budou moci sloužit i k mapování a sledování osobního rozvoje žáků,” dodává.

Žáci by měli používat mobily jen mimo školní lavice

Až 64 % rodičů je dle průzkumu proti tomu, aby se děti pohybovaly na sociálních sítích před svými 13. narozeninami (oficiální věková hranice pro vytvoření účtu na Facebooku je 13 let). V tomto ohledu jsou striktnější ženy, tento názor sdílí 69 % žen ku 55 % mužů. 84 % lidí navíc nesouhlasí s tím, aby děti mohli používat své telefony během výuky. Nepřeje si to 87 % žen a 79 % mužů. Názor se liší i dle dosaženého vzdělání, s vyšším vzděláním podpora klesá. S používáním během výuky nesouhlasí 82 % rodičů bez maturity a 84 % rodičů s maturitou. V případě absolventů vysoké či vysoké odborné školy jde o 85 %.

“Technologie se stále více integrují do našich každodenních životů. Nevidím důvod, proč by neměly smysluplným způsobem pronikat i do vzdělávacího systému. Musí však sloužit skutečným potřebám koncových uživatelů – dětí. Čísla ukazují, že většina rodičů na technologie v rukou dětí nezanevřela a bránit této formě výuky nehodlá, jen bude potřeba nalézt správný způsob jejich využití. Jsme moc rádi, že jsme mohli být součástí tohoto projektu a podílet se na změně do budoucnosti,” komentuje výzkum Ondřej Jirkovský z IdeaSense.

Zapojení sociálních sítí do výuky si většina rodičů nepřeje, měly by sloužit spíše k propagaci školy 

Ohledně zapojení sociálních sítí do výuky jsou dotázaní rodiče mnohem skeptičtější. Podporuje to jen 30 % z nich. I zde se názory rozchází dle dosaženého vzdělání, přičemž s vyšším vzděláním podpora opět klesá. Souhlasí 40 % rodičů bez maturity, 30 % rodičů s maturitou a pouze 27 % rodičů s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Pouze  čtvrtina českých rodičů (24 %) si myslí, že by se na sociálních sítích měla aktivně pohybovat a profilovat sama škola. Polovina účastníků si ohledně veřejných profilů školy není jistá a 21 % s nimi nesouhlasí vůbec (4 % rodičů se zdržela odpovědi). 

Otázky o digitalizaci školství jsou součástí výzkumu, kterým společnosti IdeaSense a School My project zkoumaly potřeby a očekávání českých rodičů od základních škol. Na základě výsledků byly následně identifikovány čtyři hlavní skupiny, které sdílí podstatné společné rysy. Na webové stránce rodicovskatypologie.cz si rodiče mohou vyplnit dvanácti položkový dotazník a zjistit, do jaké míry se s jednotlivými segmenty  ztotožňují. S výsledky výzkumu bude pracovat i Nadační fond Eduzměna, který v tuto chvíli připravuje model podpory vzdělávání pro region, jenž bude vybrán na konci letošního roku.

Na výzkumu pro School My Project s IdeaSense a spolupracovala agentura NMS Market Research, sběr dat probíhal prostřednictvím kvantitativního online dotazování. Ve vzorku bylo zahrnuto 500 respondentů Českého národního panelu ve věkovém rozmezí 24 – 54 let, kteří právě vybírají základní školu pro své dítě. Testovaný vzorek rodičů obsahoval 70 % žen a 30 % mužů.

O IdeaSense

Společnost IdeaSense vznikla v roce 2012 a platí za leadera na trhu s inovacemi. Firmám z České republiky i zahraničí dodává inovace produktů, služeb a business modelů prostřednictvím Inovačních farem®. Inovační proces vychází z přístupu Human-centered design, který zajišťuje vývoj inovací přesně cílený na příležitosti na trhu (tzv. Jobs-To-Be-Done) a zároveň na dlouhodobou výnosnost inovací. IdeaSense klientům nabízí mimo jiné také zázemí v kulturní antropologii a behaviorální psychologii, které zajišťují výzkum trhu na vysoké úrovni. V inovačním procesu spolupracuje s členy IdeaSense Advisory Boardu – špičkovými odborníky a osobnostmi, kteří jsou přítomni v každém realizovaném projektu.

Kromě vývoje inovačních řešení společnost pomáhá firmám aktivovat vlastní inovační potenciál skrze školení a nastavení interních inovačních ekosystémů. Poskytuje nástroje pro crowd innovation, tj. zapojení zaměstnanců a zákazníků do inovačního procesu. IdeaSense jako jediná v České republice využívá nejefektivnějších způsobů testování tržního potenciálu inovací prostřednictvím prediktivních trhů. Poskytuje kompletní servis v oblasti vývoje inovací, včetně dohledu nad realizací či implementaci inovací skrze dceřiné startupy.

Více informací na: www.ideasense.cz.

O School My Project

School My Project je vzdělávací společnost tvořená skupinou pedagogických odborníků, kteří vytvořili inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Nabízí dětem smysluplné vzdělávání, rodičům orientaci při výběru školy, pedagogům profesní i osobní rozvoj a komplexní podporu pro vedení škol. Společnost vytváří v českém prostředí jedinečné metodické a didaktické materiály a podporuje pedagogy v jejich zavádění.

Více informací na: www.skolamujprojekt.cz