Tesco už daruje potraviny ze všech 190 obchodů

Za loňský kalendářní rok darovalo 1 011 tun potravin

Praha, 5. února 2020 – Tesco naplnilo další ze svých ambiciózních cílů. Neprodané potraviny již daruje přímo ze všech svých 190 prodejen. Tesco je tak prvním řetězcem v Česku, jehož všechny obchody pomáhají potravinami lidem v nouzi. Tesco tak potvrdilo roli lídra v boji proti plýtvání potravinami a dlouhodobé úsilí pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.

Dát jídlu druhou šanci, přesně tímto heslem se řídí potravinové banky, ale i společnost Tesco. V oblasti darování potravin jsou potravinové banky klíčovým partnerem. S Federací potravinových bank spolupracuje Tesco již od roku 2013. Pravidelně bankám daruje potraviny na denní nebo týdenní bázi. „Jsme velmi hrdí na to, že jsme splnili další ze závazků naší společnosti, a to do roku 2020 zapojit do programu darování potravin všechny naše obchody v Česku. Bez ohledu na velikost či lokalitu obchodu dokáže nyní každý z nich pomoci neprodanými čerstvými i trvanlivými potravinami lidem v nouzi. Jen za loňský rok darovaly naše obchody 1 011 tun potravin prostřednictvím Federace potravinových bank, což je nejvíc ze všech maloobchodníků na českém trhu,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Darované potraviny jsou prostřednictvím bank distribuovány lidem v nouzi, jedná se zejména o azylové domy, dětské domovy, nebo domovy pro seniory. Nejčastěji se mezi dary objevují trvanlivé potraviny, ovoce, zelenina a pečivo, výjimečně pak i chlazené nebo mražené zboží. Pravidelnost darování se různí podle velikosti prodejny, množství přebytků, kapacity potravinových bank a jejich odběratelských organizací.

„Společnost Tesco je pro nás jeden z klíčových partnerů v oblasti darování potravin. Díky úzké spolupráci jsme schopni neustále navyšovat množství darovaných potravin a tím se společně aktivně podílet na boji proti plýtvání potravinami,“ dodává Veronika Láchová, ředitelka Federace potravinových bank.

Společnost Tesco byla prvním maloobchodníkem ve střední Evropě, který zveřejnil údaje o potravinovém odpadu v roce 2017. V boji proti plýtvání potravinami dosáhlo Tesco dalších skvělých úspěchů, řetězec snížil množství potravinového odpadu ve svých provozech o 55% v průběhu pouhých 2 let. Tesco tak naplnilo cíl udržitelného rozvoje OSN 12.3 – snížit množství potravinového odpadu na polovinu o 11 let dříve, než stanovila OSN. Je to unikát dokonce i ve světě, proto bylo Tesco ČR zdůrazněno i na půdě OSN jako příklad, který by měli jiné firmy následovat.