Investiční skupina Winning Group a.s. oznamuje změnu ve vlastnické struktuře.

 

Majoritní vlastník a lídr skupiny pan Sebastian P. Wagner kupuje prostřednictvím společnosti                          Winning SW Holding s.r.o. zbývající 30% podíl od společnosti WINNING ABS s.r.o., kterou vlastní                             pan Ing. Pavel Absolín. Tímto se společnost Winning SW Holding s.r.o. stala ke dni 14. 5. 2020 stoprocentním vlastníkem holdingu Winning Group a.s.

Pavel Absolín bude i nadále pracovat na dosavadních úkolech a projektech v rámci skupiny                        Winning Group a.s. a posune se v rámci statutárních orgánů společnosti z představenstva do dozorčí rady.

„Děkuji Pavlovi za výborně odvedenou práci při zakládání naší firemní skupiny a jsem rád, že bude i nadále plnit dosavadní úkoly ve skupině Winning Group,“ uvedl Sebastian P. Wagner.

„Prodejem podílů se pro mě nic nemění. Jedná se o naplnění vize, kterou jsme si se Sebastianem načrtli v našich začátcích již v roce 2015. Těším se na dobu příležitostí, která nás čeká, a věřím, že svými zkušenostmi budu moci přidat ruku k dílu,“ shrnul na závěr Pavel Absolín. 

Winning Group a.s.

Winning Group zastřešuje firmy ze čtyř oblastí – stavební výroba, development, služby a speciální produkty. Do portfolia Winning Group patří společnosti Winning Steel, Winning Estate, Winning Service,                      Winning People, Winning Gastro a stavební holding Winning PS. Filozofie Winning Group je postavená na zásadě výběru těch nejlepších manažerů a kreativních osobností, se kterými spolupracuje na úspěšných projektech. Díky tomuto přístupu se holding společností stále rozrůstá.