HYPEX integruje palubní systémy a jednotky kolejových vozidel do jednoho celku

Ostrava, 28. května 2021 – Softwaroví a hardwaroví vývojáři společnosti Škoda Digital vyvinuli unikátní, modulární a vysoce výkonnou platformu pro dopravní prostředky: HYPEX propojuje systémy řízení, komunikace, diagnostiky, autonomního řízení a multimédií do jediného celku. To usnadňuje správu, zvyšuje spolehlivost i efektivitu provozu digitálních technologií kolejových a městských dopravních prostředků. Vývoj této platformy byl velice intenzivní a trval zhruba 2 roky. Systémy na platformě HYPEX jsou v současné době dodávány do projektů elektrických jednotek v Lotyšsku, metro Varšava a tramvají pro Mannheim apod.

V současných kolejových vozidlech je nainstalováno mnoho moderních a inteligentních digitálních technologií. Každá z nich je vybavena vlastním řídicím systémem či jednotkou. Nepracují však izolovaně, své funkce realizují ve spolupráci se systémem nadřazeného řízení, tzv. TCMS (Train Control & Management System). TCMS zajišťuje integrovanou funkci a spolupráci všech subsystémů na úrovni vozidla jako celku, i na úrovni celé soupravy. Bývá proto často označován „mozkem“ celé soupravy.

Aby byla zajištěna integrace výše zmíněných a unifikace systémových vývojových prostředků, vyvinuli konstruktéři a vývojoví pracovníci Škoda Digital vlastní produkt s názvem HYPEX. Jedná se o efektivní a vysoce výkonné výpočetní a komunikační palubní zařízení postavené na vlastní distribuci operačního systému Linux, které umožňuje spojit veškeré systémy a řídící jednotky do jediného fyzického celku. Jedná se o modulární box se sloty kompatibilními s rozměrem 3U, do kterých lze podle potřeby vkládat jednotlivé moduly od primárních po ty volitelné, čímž definujeme výsledný typ výrobku. 

„Dnešní zákazník přichází s celou řadou nových požadavků v oblasti hi-tech vybavení dopravních prostředků jako jsou komunikační zařízení, automatické vedení vlaku, kamerové systémy, palubní informační systémy, palubní audio systémy, automatické počítání cestujících, WI-FI či precizní diagnostika vozidel, která umožňuje provádět prediktivní diagnostiku a preventivní údržbu. Veškeré digitální systémy musí splňovat nejen funkční kritéria, ale i nároky na spolehlivost, dostupnost, snadnou a efektivní správu i případnou budoucí rozšiřitelnost. My jsme nyní připraveni toto vše zákazníkovi dodat v podobě platformy HYPEX jako jeden kompaktní celek,“ popisuje Jiří Liberda, ředitel společnosti Škoda Digital

Proces celého vývoje a testování platformy HYPEX byl velice intenzivní a podařilo se jej dokončit za 2 roky. Výsledný produkt disponuje těmito vlastnostmi:

  • Umožňuje sdílet HW a SW systémové prostředky, což zvyšuje dostupnost, bezpečnost, udržitelnost a výrazně zlepšuje ekonomickou stránku z hlediska nákladů na pořízení a provoz.
  • Je univerzální a použitelná pro všechny typy kolejových vozidel.
  • Díky svému modulárnímu designu umožňuje snadnou rozšiřitelnost o nové systémy a jednotky.
  • Výrazně snižuje náklady svázané s údržbou a redesignem systému v budoucnosti, šetří servisní náklady, snižuje objem potřebných náhradních dílů.

„V současné době instalujeme zařízení do dopravních prostředků z dílen podniků skupiny Škoda Transportation. Vyrobili jsme a dodali již první série produktů pro projekty v Polsku, Lotyšsku a další zahraniční zakázky. Díky vývoji tohoto produktu naplňujeme strategii skupiny ŠKODA stát se nezávislou a soběstačnou v oblasti vývoje a výroby digitálních palubních systémů. Díky standardizovanému designu dokážeme řešení nabídnout i obchodním partnerům, kteří vyvíjejí nový, nebo provozují a modernizují starší modely kolejových vozidel jiných výrobců,“ doplňuje na závěr Jiří Liberda.

Poznámky pro editory

Škoda Digital

Škoda Digital je moderní nezávislé vývojové centrum v oblasti digitalizace a SMART technologií pro vozidla skupiny Škoda Transportation a externí zákazníky. Zabývá se vývojem, výrobou a modernizací řídicích, komunikačních, diagnostických, multimediálních systémů a technologií autonomního řízení kolejových vozidel a poskytováním souvisejících služeb. V oblasti R&D se aktuálně zabývá například vývojem autonomního systému řízení, vývojem asistentů řidiče, prediktivních diagnostických systémů či komunikačních a vizuálních monitorovacích systémů s důrazem na zajištění maximální spolehlivosti a bezpečnosti veřejné dopravy. Produkty Škoda Digital nacházejí uplatnění v dopravních prostředcích firem skupiny Škoda Transportation. Čím dál častěji podílí i na modernizaci hromadných dopravních prostředků jiných výrobců.

www.skodadigital.cz 

Linkedin 

Škoda Transportation 

Mezi výrobky Škody Transportation patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy, ale i řídicí a pohonné systémy pro dopravní systémy. Škoda Transportation má v České republice několik dceřiných společností, například společnosti Škoda Electric, Škoda Vagonka nebo Škoda Pars. Další firmy jsou ale i v Německu, Finsku, Maďarsku a Rusku. Ve svých společnostech v České republice zaměstnává přespět a půl tisíce lidí. Jen díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje může Škoda Transportation přicházet pravidelně na trh s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na zahraničních trzích. Do výzkumu a vývoje investovala společnost za poslední rok přes 1,7 miliardu korun. 

www.skoda.cz

Twitter

LinkedIn

Skupina PPF

Škoda Transportation je součástí skupiny PPF. Skupina PPF investuje do řady odvětví – od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Svůj růst staví na rozvíjení tradičních i nových odvětví, budování moderní infrastruktury, digitální ekonomiky a propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 44 miliard eur a zaměstnává celosvětově 98 000 lidí (k 30. 6. 2020). Daně z příjmu hradí společnosti ze skupiny PPF v každé z 25 zemí, kde podnikají a tvoří zisk.

www.ppf.cz 

www.twitter.com/SkupinaPPF 

www.linkedin.com/company/ppfgroup