Další prvenství RBP za online komunikaci a druhé místo pro „213“ v kategorii nákladů na preventivní péči.

Praha, Ostrava (23. listopadu 2021) – Zdravotní pojišťovna RBP boduje za on-line komunikaci už podruhé za sebou. Po vítězství v soutěži WebTop100 obhájila prvenství v této kategorii i v rámci 7. ročníku celostátního projektu „Zdravotní pojišťovna roku 2021“. Na pomyslném prvním stupínku letos vystřídala VZP.

„Tento rok nám ukázal, že on-line komunikace zdravotních pojišťoven je čím dál tím důležitější. V době, kdy většinu informací čerpáme z internetu, je zásadní, aby byly nemocnice i pojišťovny schopny s pacienty komunikovat moderně, vstřícně a zároveň jednoduše, což ocení zejména lidé v pokročilém věku,“ říká zakladatel HealthCare Institute Daniel Vavřina.  

„Je pro mě velmi potěšitelné, že RBP v tomto celostátním projektu obstála i v další kategorii – „Náklady na preventivní péči v roce 2020“. Svědčí to o jednom, že programům a projektům na prevenci a zkvalitňování dostupnosti zdravotní péče pro naše pojištěnce věnujeme v RBP maximální pozornost. Jsem přesvědčen o tom, že právě tím se výrazně odlišujeme od aktivit jiných zdravotních pojišťoven, které u nás působí,“ uvedl v reakci výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Cílem projektu Zdravotní pojišťovna roku je zvýšení kvality poskytovaného servisu pojišťoven jejich klientům prostřednictvím vzájemného porovnávání služeb, které nabízejí, poskytnutí uceleného obrazu o tomto trhu a pomoc se snadněji zorientovat v produktech a službách, které zdravotní pojišťovny nabízejí.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O společnosti

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 41 poboček a spolupracuje s bezmála 14 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje široké spektrum příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete 

na www.rbp213.cz.