PriceHubble v druhém investičním kole získává 34 milionů USD na posílení vedoucí pozice v Evropě a urychlení mezinárodní expanze

Praha, 19. července 2021 – Rychle rostoucí globální proptech PriceHubble AG založený v roce 2016 ve Švýcarsku úspěšně dokončil druhé investiční kolo a získal finance ve výši 34 milionů USD. Kolo vedla společnost Digital+ Partners a významné investice do něj vložily fondy Latitude Ventures, TX Ventures a vybraní business angels včetně Dr. Martina Enderleho. Druhá investiční fáze se setkala se silnou poptávkou ze strany stávající investorské základny, mezi nimiž jsou Swiss Life a btov/Helvetia Venture Fund. 

Continue reading „PriceHubble v druhém investičním kole získává 34 milionů USD na posílení vedoucí pozice v Evropě a urychlení mezinárodní expanze“

PriceHubble kupuje český proptech startup Realtify a expanduje na český a slovenský trh

Praha, 24. 6. 2021 – Rychle rostoucí evropský proptech PriceHubble založený v roce 2016 ve Švýcarsku dosahuje nového milníku v rámci své mezinárodní expanze. Odkupem českého proptech startupu Realtify dokončila B2B proptech společnost PriceHubble úspěšně svou čtvrtou akvizici, s níž vstupuje také na slovenský trh. Nově tak působí v devíti zemích.

Continue reading „PriceHubble kupuje český proptech startup Realtify a expanduje na český a slovenský trh“