Barracuda SSL VPN nyní i pro mobilní zařízení

Společnost Barracuda Networks ji řadu let patří mezi nejvýznamnější dodavatele řešení z oboru informační bezpečnosti. To zahrnuje rovněž produkty řady Barracuda SSL VPN, které slouží jako odolné integrované řešení pro zabezpečený privátní vzdálený přístup k síti a jejím zdrojům. (TZ)

Podstatnou výhodou Barracuda SSL VPN je skutečnost, že pro vzdálený přístup není třeba na straně klienta instalovat speciální aplikaci. To znamená, že Barracuda Networks SSL VPN zajišťuje univerzální integrované řešení pro vzdálený zabezpečený přístup nezávislý na aplikaci ani na jejím klientovi. Řešení je dostupné také ve variantě Barracuda SSL-VPN Vx Virtual Appliance pro VMware ESXi Server.

Nejnovější Barracuda SSL VPN version 2.5 nyní na klientské straně podporuje rovněž mobilní platformy typu Android, iPad, iPhone a Windows Mobile, takže zabezpečený privátní vzdálený přístup je nyní umožněn také uživatelům tabletů a smartphonů.

Barracuda SSL VPN obsahuje rozšířené administrační nástroje, s jejichž pomocí lze řídit přístup k síti na základě verze operačního systému či webového prohlížeče na straně klienta. To umožňuje lepší ochranu proti různým bezpečnostním slabinám některých verzí těchto klientských platforem včetně možnosti upozornit uživatele na nutnost jejich upgrade. Důležitá je i funkce Cache Cleaning Utility, která při přístupu přes webový prohlížeč dokáže vymazat jeho cache paměť a historii. Tato funkce je zvláště užitečná v případě, že je vzdálený přístup prováděn z nějakého veřejně dostupného PC v knihovně, internetové kavárně apod.

Produkty Barracuda SSL VPN jsou dostupné v kapacitě od 15 do 500 současně připojených uživatelů. Tyto počty přitom nejsou striktně licencovány, takže množství vzdálených uživatelů je omezeno pouze výkonem instalované jednotky.

Více informací o produktech Barracuda SSL VPN můžete získat na stránkách

http://www.gestocomm.cz/gesto-communications-produkt-barracuda-networks-ssl-vpn.ht

Distributorem produktů Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications