Podle Barracuda Networks nebezpečí ransomware stále roste

Společnost Barracuda Networks již řadu let patří mezi nejúspěšnější dodavatele řešení z oblasti informační bezpečnosti. Ve své nabídce má širokou paletu osvědčených produktů, které poskytují vysoký stupeň ochrany proti různým typům on-line hrozeb.

K největším hrozbám patří útoky typu ransomware, kdy hackeři zašifrují důležitá data napadených uživatelů a za jejich opětovné zpřístupnění požadují zaplacení nemalé částky v kryptoměně. To je často spojeno i s dalším vydíráním, kdy je vyhrožováno zveřejněním nebo prodejem těchto dat. 

Nejedná se přitom o nějaké náhodné hackerské útoky, protože ransomware již v současné době nabyl podoby organizovaného zločinu. Příkladem může být skupina známá jako REvil, která měla v uplynulém roce na svědomí 19% těchto útoků.

Barracuda Networks analyzovala v období od dubna 2020 do června 2021 celkem 121 velkých ransomware útoků, přičemž zaznamenala jejich meziroční nárůst o 64 procent. Nejčastější obětí jsou firmy a korporace, avšak oblíbeným cílem jsou rovněž orgány veřejné správy, školy či nemocnice. Alarmující jsou i výš požadovaného výkupného: v 18% případů to bylo méně než $10 miliónů a ve 30% to bylo více než $30 miliónů.

Nejúčinnější metodou pro uživatele jak se bránit, je spolehlivá ochrana dat proti odcizení, zneužití nebo znepřístupnění prostřednictvím ransomware útoku. Díky tomu je v případě nějakých problémů možná rychlá obnova dat z bezpečné zálohy.

To lze zajistit pomocí spolehlivého, výkonného a snadno použitelného řešení pro zálohování dat a obnovu po havárii. Barracuda Networks proto nabízí produkt Barracuda Backup, který je doplněn o služby Barracuda Backup Service a Barracuda Cloud-to-Cloud Backup. Tato řešení jsou velmi flexibilní z hlediska kapacity, která se může snadno přizpůsobovat požadavkům zákazníka, což přináší úspory investičních a provozních nákladů.  

Právě z hlediska ochrany proti ransomware je velkou výhodou, že řešení Barracuda Backup automaticky vytváří a bezpečně ukládá zálohy modifikovaných souborů. Tím je prakticky eliminována hrozba ransomware, protože soubory zašifrované díky takovémuto útoku je možné snadno a rychle obnovit z předchozí verze. Další velkou předností je zálohování dat mimo lokální IT infrastrukturu zákazníka prostřednictvím Barracuda Cloud. Tím se významným způsobem snižuje možnost ztráty uložených dat. 

Další informace o produktech Barracuda Networks můžete získat na stránkách

http://www.gestocomm.cz/vyrobce/barracuda

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications, která je držitelem certifikací pokrývajících celé portfolio výrobce včetně implementace komplexních bezpečnostních řešení.