Barracuda Networks varuje před rostoucí vlnou Spear Phishing útoků

Společnost Barracuda Networks již řadu let patří mezi absolutní špičku mezi dodavateli řešení z oblasti informační bezpečnosti, komunikace a síťové infrastruktury. Zaměřuje se především na pokročilá cloudově orientovaná řešení, která vyhovují soudobým nárokům informační bezpečnosti.  

Ze statistických údajů jednoznačně vyplývá, že největší bezpečnostní riziko stále představuje elektronická pošta: zhruba devět s deseti útoků začíná právě u e-mailu. Potvrzují to i údaje poskytované bezplatným bezpečnostním nástrojem Barracuda Email Threat Scanner. Během minulého roku ho využilo 4550 organizací po celém světě ke kontrole 2.6 milionu mailboxů. Touto cestou bylo identifikováno přes dva miliony útoků, z nichž k nejčastějším patřil phishing a různé další typy podvodných zpráv či vydírání. 

K nejnebezpečnějším patří cílené útoky typu spear phishing využívající pokročilé metody sociálního inženýrství. Obvyklým cílem jsou firmy a organizace, přičemž každý takový subjekt zaznamenal v loňském roce v průměru 700 útoků tohoto typu. 

Konkrétním cílem jsou pak manažeři na důležitých pozicích. Například každý CEO byl během uplynulého roku vystaven průměrně 57 útokům typu spear phishing. U pracovníků IT to bylo v průměru 40 útoků.

Na ochranu elektronické pošty je uživatelům k dispozici komplexní řešení s názvem Barracuda Total Email Protection. Jeho hlavní součástí je produkt Barracuda Essentials, který chrání data a elektronickou poštu v prostředí Microsoft Office 365. Jedná se o sadu cloudových služeb zahrnující produkt Barracuda Cloud Archiving Service spolu se službami Barracuda Email Security Service a Barracuda Cloud Backup. V této souvislosti stojí za zmínku, že 43% zaznamenaných phishing útoků předstíralo společnost Microsoft.

Pro ochranu před výše zmíněnými hrozbami hraje zásadní roli řešení Barracuda Sentinel, jehož cílem je chránit uživatele před útoky typu real-time spear phishing, cyber fraud defense a domain fraud. Důležitým doplňkem je platforma Barracuda PhishLine, která nabízí pokročilé nástroje pro školení uživatelů, jak se mají sami chránit před phishingovými útoky, a to včetně funkcí pro simulaci a vyhodnocení.

Další informace o produktech Barracuda Networks můžete získat na stránkách

http://www.gestocomm.cz/vyrobce/barracuda

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications, která je držitelem certifikací pokrývajících celé portfolio výrobce včetně implementace komplexních bezpečnostních řešení.