Chraňte efektivně svá data s produkty Barracuda Networks

Společnost Barracuda Networks již řadu let patří mezi nejúspěšnější dodavatele řešení z oblasti informační bezpečnosti. Ve své nabídce má širokou paletu osvědčených produktů pro jednotlivé typy uživatelů s cílem nabídnout jim co nejvyšší stupeň ochrany proti různým typům on-line hrozeb.

Pro firmy i organizace má klíčový význam ochrana jejich dat, proti odcizení, zneužití nebo znepřístupnění prostřednictvím ransomware útoku. Tato hrozba je v poslední době ještě závažnější, neboť hackeři cíleně zneužívají složitou situaci spojenou s epidemií koronaviru.

Uživatelé proto potřebují spolehlivé, výkonné a snadno použitelné řešení pro zálohování dat a obnovu po havárii. To jim nabízí společnost Barracuda Networks v podobě produktu Barracuda Backup, který je doplněn o služby Barracuda Backup Service a Barracuda Cloud-to-Cloud Backup. Tato řešení jsou velmi flexibilní z hlediska kapacity, která se může snadno přizpůsobovat požadavkům zákazníka, což přináší úspory investičních a provozních nákladů.  

Zejména z hlediska ochrany proti ransomware je velkou výhodou, že řešení Barracuda Backup automaticky vytváří a bezpečně ukládá zálohy modifikovaných souborů. Tím je prakticky eliminována hrozba ransomware, protože soubory zašifrované díky takovémuto útoku je možné snadno a rychle obnovit z předchozí verze. Další velkou předností je zálohování dat mimo lokální IT infrastrukturu zákazníka prostřednictvím Barracuda Cloud. Tím se významným způsobem snižuje možnost ztráty uložených dat. 

Další informace o produktech Barracuda Networks můžete získat na stránkách

http://www.gestocomm.cz/vyrobce/barracuda

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications, která je držitelem certifikací pokrývajících celé portfolio výrobce včetně implementace komplexních bezpečnostních řešení.

www.gestocomm.cz