Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo zahájení výběru partnera pro projekt Dostupné družstevní bydlení Radlická

Praha, 17. 6. 2022 – Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo zahájení zakázky výběru partnera pro pilotní projekt Dostupné družstevní bydlení, o jehož uskutečnění dlouhodobě usiluje odborný tým radní HMP JUDr. Hany Marvanové vedený advokátem Mgr. Jiřím Kučerou z advokátní kanceláře Kučera & Associates. V ulici Radlická na Praze 5 by tak mohlo potenciálně vyrůst více než 260 nových družstevních bytů.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy odsouhlasilo zahájení veřejné zakázky na výběr partnera pro vybudování družstevního domu na principech inovativního projektu s názvem Dostupné družstevní bydlení. Princip DDB spočívá v tom, že pozemek společně s právem stavby poskytne družstvům město, za což budou družstevníci ročně odvádět příspěvek do Fondu rozvoje dostupného bydlení. Po splacení celé částky úvěru na výstavbu si družstvo bude moci dle předem stanovených pravidel pozemek od hlavního města Prahy odkoupit. Město se rovněž stává členem družstva a automaticky tak bude disponovat právem nájmu k jedné třetině všech bytů, které může dál poskytovat k pronájmu. 

„V projektu DDB bude město úzce spolupracovat se soukromým sektorem v oboru družstevní bytové výstavby, což umožní snížit celkovou cenu výstavby a spolu s odloženou platbou za pozemek zajistí členům družstva levnější bydlení. V konečném součtu lze při DDB uspořit dokonce až 30 % stavebních nákladů. Díky tomu vidíme v projektu potenciál, jenž by mohl pomoci vyřešit aktuální krizi bydlení nejen v Praze, ale případně i v dalších českých městech. Jsme tedy velice rádi, že se naše dvouleté úsilí vyplatilo a i nadále hodláme pokračovat ve spolupráci,” říká advokát Jiří Kučera, Managing Partner advokátní kanceláře Kučera & Associates. 

V rámci pilotního projektu DDB by na Praze 5 v ulici Radlická mohlo vzniknout přes 260 nových družstevních bytů, které městu umožní podpořit zejména střední příjmovou třídu, pro niž je dosažení vlastnického bydlení v poslední letech problematické. Jen v hlavním městě se dá tímto způsobem vytvořit dalších cca 10 000 bytů. Projekt Dostupného družstevního bydlení však může pomoci s dostupností bydlení i v dalších obcích a městech, jenž disponují nevyužitými pozemky.