Léta trvající nejasnosti kolem vlastnictví družstevních bytů v Liberci definitivně končí. Zastupitelstvo schválilo převod zbylých bytů družstevníkům

Praha, 15. 9. 2022 – Liberecké zastupitelstvo schválilo převod posledních 287 bytů do výhradního vlastnictví družstevníků. Léta trvající nejasnosti kolem vlastnictví bytů, které město ve spolupráci s bytovými družstvy postavilo na základě neplatných smluv, se tak podařilo definitivně vyřešit. Díky právní pomoci od Jiřího Kučery a jeho kolegů z advokátní kanceláře Kučera & Associates se tak Liberec stal ukázkovým příkladem, jak se spor, který řeší desítky měst a obcí, dá urovnat mimosoudní cestou. 

Continue reading „Léta trvající nejasnosti kolem vlastnictví družstevních bytů v Liberci definitivně končí. Zastupitelstvo schválilo převod zbylých bytů družstevníkům“

Lidé o své družstevní byty nepřijdou. Liberecké zastupitelstvo schválilo způsob převodu družstevních bytů do jejich výhradního vlastnictví

Praha, 30. 6. 2022 – Liberecké zastupitelstvo schválilo způsob převodu družstevních bytů, jenž byl předmětem sporu mezi družstvy a městem Liberec. O nalezení mimosoudního řešení v souladu s právem se zasloužili advokáti z advokátní kanceláře Kučera & Associates Mgr. Jiřího Kučery. Důvodem vzniku celého řízení byla neplatnost smluv uzavřených před cca dvaceti lety, kdy se družstva finančně zapojili do výstavby bytových domů a po uplynutí zákonné lhůty se tak měli stát výhradními vlastníky nemovitosti. Spor se týká sedmi družstev. Řešení bylo aktuálně schváleno pro čtyři z nich. Ke zbývajícím se zastupitelstvo vrátí v září. 

Continue reading „Lidé o své družstevní byty nepřijdou. Liberecké zastupitelstvo schválilo způsob převodu družstevních bytů do jejich výhradního vlastnictví“

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo zahájení výběru partnera pro projekt Dostupné družstevní bydlení Radlická

Praha, 17. 6. 2022 – Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo zahájení zakázky výběru partnera pro pilotní projekt Dostupné družstevní bydlení, o jehož uskutečnění dlouhodobě usiluje odborný tým radní HMP JUDr. Hany Marvanové vedený advokátem Mgr. Jiřím Kučerou z advokátní kanceláře Kučera & Associates. V ulici Radlická na Praze 5 by tak mohlo potenciálně vyrůst více než 260 nových družstevních bytů.

Continue reading „Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo zahájení výběru partnera pro projekt Dostupné družstevní bydlení Radlická“