Gigaset vyměňuje lithium-ionové baterie v produktové řadě SL910

Mnichov, 14. prosince 2011 – Společnost Gigaset Communications GmbH vyměňuje lithium-ionové baterie ve své produktové řadě SL910 (modely Gigaset SL910, Gigaset SL910A a Gigaset SL910H), neboť ve výjimečných případech může dojít k přehřátí akumulátorového článku. Jako výrobce kvalitních produktů přistoupila společnost Gigaset k tomuto preventivnímu opatření, aby vyloučila veškerá bezpečnostní rizika způsobená bateriemi, jež všechny pochází od jednoho dodavatele. Dotčeným zákazníkům doporučujeme předmětné baterie ihned přestat používat a vyměnit je za nové.  (TZ)

Jde o následující baterie:

Baterie z řady Gigaset SL910 (číslo komponentu V30145-K1310-X447) vyrobené do kalendářního týdne 38 v roce 2011, a to včetně. Lze je identifikovat podle výrobního data, které je na nich vytištěno (např. „DATE: HY3811“).  První dvě číslice po „HY“ představují kalendářní týden, ve kterém byly vyrobeny. Problematické jsou tedy baterie vyrobené do „DATE: HY3811“ včetně.

Baterie s výrobním datem „DATE: HY3911“ či pozdějším fungují zcela bez problémů.

Ačkoli je počet případů spojených s lithium-ionovými bateriemi extrémně nízký, společnost Gigaset o nich vzhledem k možnému riziku požáru informovala příslušné úřady. K vyloučení veškerých rizik spojených s problematickými bateriemi doporučujeme všem dotčeným zákazníkům, aby předmětné baterie ihned přestali používat.

Baterii z telefonu vyjměte a řádně ji zlikvidujte. Sluchátko lze použít znovu pouze s novou baterií, vybavenou výrobním datem „DATE: HY3911“ či pozdějším.

Příčina problému byla nalezena a nové baterie fungují zcela bez problémů.

Oddělení Řízení kvality společnosti Gigaset Communications GmbH již příčinu s dodavatelem baterií nalezlo a dosáhlo spolehlivého řešení. Gigaset poskytne na vyžádání náhradní baterie zdarma.

Více podrobností o upozornění a výměně baterie mohou zákazníci najít na internetu na adrese http://gigaset.com/cz/cs/cms/PageSL910_battery.html.

Společnost Gigaset lituje veškerých nepříjemností spojených s tímto bezpečnostním opatřením a svým zákazníkům se tímto omlouvá.

Problém, který nastává velmi ojediněle a jehož příčina byla nalezena, se týká pouze lithium-ionových baterií použitých v produktové řadě Gigaset SL910. Všech ostatních modelů z širokého produktového portfolia Gigaset se tento problém netýká. Hlavní výrobní závod v Bocholtu v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko za rok vyrobí více než 15 milionů telefonů. Závod již celkem opustilo přes 160 milionů přístrojů.

Touto informací společnost Gigaset Communications GmbH plní svou statutární povinnost a jedná v zájmu zákazníků a zajištění jejich maximální bezpečnosti.

Sluchátko Gigaset SL910 Lithium-ionová baterie s datem: HY plus kalendářní týden 27 a 11 pro rok 2011

Gigaset Communications GmbH je jedním z největších světových výrobců bezdrátových telefonů a jasný lídr evropského trhu telefonů standardu DECT. Prostřednictvím centrály v Mnichově společnost vyvíjí, vyrábí a distrubuuje vysoce kvalitní produkty. Její portfolio obsahuje zařízení pro klasické pevné linky i telefonování přes internet (VoIP). Hlavní produkční areál je v německém Bocholtu, kde jsou produkty Gigaset vyráběny při dodržení nejstriktnějších standardů kvality a respektu k životnímu prostředí.
Další tiskové zprávy jsou k dispozici ke stažení na http://www.gigaset.com/press
Více informací o Gigaset Communications najdete na http://www.gigaset.com