Společnost eBRÁNA je v první padesátce odvážných firem v ČR, které prošly genderovým auditem

18. února 2014, Pardubice – „V roce 2013 prošla pardubická společnost eBRÁNA s.r.o. genderovým auditem, čímž v oboru IT následovala první dvě vlaštovky – IBM a Certicon. Celkově se zařadila mezi první padesátku odvážných firem v ČR, které auditem prošly,“ uvádí Petra Kubálková, auditorka. Genderový audit sleduje skryté diskriminace a rovné příležitosti zaměstnanců obecně. „Vzhledem k popsané situaci můžeme společnost eBRÁNA považovat za ukázku férové společnosti, která se zodpovědně věnuje svým zaměstnancům a zaměstnankyním,“ uvedla auditorka v závěrečné zprávě. (TZ)

V rámci generového auditu proběhla kompletní analýza firemních dokumentů, a to včetně odměňování. Dále pak probíhaly rozhovory se zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Hlavní důraz byl kladen na dodržení základních pravidel a postupů z genderové perspektivy. Auditorka se soustředila na rovné příležitosti žen a mužů, především pak na skupinu zaměstnanců na rodičovské dovolené, která je na pracovním trhu nejvíce ohrožena.

HR manažerka společnosti eBRÁNA, Ivana Palarčíková, se k auditu vyjádřila následovně: „Do genderového auditu jsme se zapojili zejména proto, abychom prověřili naše procesy a celkový přístup ve firmě. Z výsledků auditu jsme jak jinak než nadšení. Upevnily nás v tom že eBRÁNA skutečně odpovídá moderním trendům. Současně jsme rádi za doporučení ohledně úprav dokumentů, které nejsou po textové stránce z genderového hlediska zcela ideální. Určitě nás to jako firmu posune zase dál.“

Ze závěrečné zprávy auditu vyplývá, že je eBRÁNA nediskriminační a přátelskou společností, která sladění práce a rodiny viditelně podporuje. Důkazem je například otevření Family & Job Friendly Pointu, tedy firemního dětského koutku. Zaměstnanci a zaměstnankyně hodnotili toto zařízení nadšeně. Kromě firemního koutku oceňují i další benefity, které společnost nabízí – relaxační zónu, občerstvení na pracovišti či tzv. interní akciový systém.

Auditorka ve své zprávě ocenila také možnosti úpravy pracovní doby či využití home-office, spolupráci se studenty a absolventy vysokých škol nebo zaměstnávání pracovníků starších 40 let, kteří do firmy přináší věkovou diverzitu.

Genderový audit byl realizován v rámci projektu „Slaďování rodinného a pracovního života v ICT průmyslu“, financovaného z Evropského sociálního fondu v ČR, do kterého se společnost eBRÁNA zapojila.

Poznámka: V posledních dvou únorových dnech bude společnost eBRÁNA hostit také krajské fórum personalistů, které bude tematicky zaměřené na genderové otázky.

eBRÁNA, s.r.o., je v současnosti jednou z největších českých firem, které nabízejí webová řešení. Za dobu svého fungování spustila již více než 3 000 webových projektů a její tvorba je pravidelně oceňována v celorepublikových soutěžích WebTOP100 a Firemní web roku.

Ve společnosti eBRÁNA je aktuálně kolem stovky pracovníků, z nichž cca 40 studentů vysokých škol využívá možnosti zkrácených úvazků (brigád). Průměrný věk tohoto mladého kolektivu se dlouhodobě pohybuje kolem 28 let.